Tender Consulting Group

O nama

Privredno društvo „Tender Consulting Group“ d.o.o. iz Beograda je prvo registrovano preduzeće u Srbiji specijalizovano za pružanje konsultantskih usluga u oblasti javnih nabavki. Preduzeće je osnovano 2004. godine.

Konsultantske usluge

Javne nabavke

Javne nabavke predstavljaju skup veoma složenih radnji kojima Naručioci nabavljaju dobra, usluge ili radove pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama. Naše preduzeće pruža savetodavnu pomoć kako naručiocima, tako i ponuđačima u postupcima javnih nabavki. 

Međunarodna pravila za nabavke

Pored javnih nabavki, naše preduzeće svojim klijentima nudi savetodavnu pomoć i podršku prilikom sprovođenja ili prilikom učestvovanja u postupcima nabavki koje se finansiraju iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, Svetske banke, Evropske investicione banke, EU ili UN. Takođe, naše preduzeće nudi svojim klijentima savetodavnu pomoć i prilikom nabavki za koje se zahtevaju FIDIC uslovi ugovaranja.

Javno-privatno partnerstvo i koncesije

Naše preduzeće pruža savetodavnu pomoć javnim telima i privatnim kompanijama – u projektima javno-privatnog partnerstva i koncesija.

Copyright © 2018, Tender Consulting Group

Tender Consulting Group d.o.o.,
Uzun Mirkova 3,
11000 Beograd

Telefon/fax:
011/451-72-54